حکایتی جالب

میگن شیطان با بنده ای همسفر شد
موقع نماز صبح بنده نماز نخوند •
موقع ظهر و عصرهم نماز نخوند•
موقع مغرب و عشاء رسید بازم بنده نماز بجای نیاورد•
•موقع خواب شیطان به بنده گفت: 
من با تو زیر یک سقف نمیخوابم چون پنج وقت موقع نماز شد و تو یک نماز نخوندی میترسم غضبی از آسمان براین سقف نازل بشه که من هم با تو شامل بشم
بنده گفت تو شیطانی و من بنده خدا...چطور غضب بر من نازل بشه؟
شیطان درجواب گفت :
من فقط یک سجده اونم به بنده خدا نکردم از بهشت رانده شدم و تا روز قیامت لعن شدم در صورتیکه تو از صبح تا حالا باید چند سجده به خالق میکردی و نکردی وای به حال تو که از من بدتری؟؟؟؟
*****
پ.ن:
فتأمل !

/ 3 نظر / 102 بازدید
سی سیب

[دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست]

شیوا

خیلی عالی بود

خاطره

خداخودش کسانیکه نماز نمیخوانندرا هدایت کند آمین [افسوس]