سرود لا اله الا الله

سرود لا اله الا الله
محمدابراهیم ساعدی رودی
لا‌اله‌الا‌الله .. محمد رسول‌الله .. علیه صلاة الله
هدیه نماید ایمان .. زنده کند دل و جان .. فریاد زن مسلمان .. لااله‌الا‌الله
لا‌اله‌الا‌الله .. محمد رسول‌الله .. علیه صلاة الله
ورد زبان مؤمن .. روح و روان مؤمن .. امن و امان مؤمن .. لا‌اله‌الا‌الله
لا‌اله‌الا‌الله .. محمد رسول‌الله .. علیه صلاة الله
پیام نوح و عیسی .. آدم و لوط و موسی .. محمد مصطفی .. لااله‌الاالله
لا‌اله‌الا‌الله .. محمد رسول‌الله .. علیه صلاة الله
رحمان از آن شادمان .. شیطان از آن هراسان .. زمزمه کن با زبان .. لااله‌الاالله
لا‌اله‌الا‌الله .. محمد رسول‌الله .. علیه صلاة الله
شفای سینه‌ها است.. دوای هر بلا است .. مهمترین دعا است .. لااله‌الا‌الله
لا‌اله‌الا‌الله .. محمد رسول‌الله .. علیه صلاة الله
کلمة توحید است .. امید ناامید است .. بهشت را کلید است .. لااله‌الاالله
لا‌اله‌الا‌الله .. محمد رسول‌الله .. علیه صلاة الله
ای امت مسلمان .. ای زادگان ایمان .. گویید در یک زمان .. لا‌اله‌الاالله
لا‌اله‌الا‌الله .. محمد رسول‌الله .. علیه صلاة الله
از آتش جهنم .. دهد نجات آدم .. بخوان همیشه هر دم .. لااله‌الاالله
لا‌اله‌الا‌الله .. محمد رسول‌الله .. علیه صلاة الله
ای خالق مهربان .. به وقت کندن جان .. جاری بکن بر زبان .. لااله‌الاالله
لا‌اله‌الا‌الله .. محمد رسول‌الله .. علیه صلاة الله

/ 0 نظر / 69 بازدید