حجاب، گــــوهر زیبایی..

حجاب، گــــوهر زیبایی..
حضرت علی رضی الله عنه و حضرت فاطمه رضی الله عنها به محظر پیامبر رسیدند،ایشان راگریان ومحزون دیدند

سوال کردند یارسول الله چرا محزون وگریانید؟

فرمود: درسفرمعراج زنانی ازامتم رادرعذابی وحشتناک دیدم

مشاهده ویادآوری آن صحنه برایم ناگوارومتاثرکننده است

زنی رادیدم که به موهایش آویزان شده بودومغزسرش می جوشید، جرم اواین بودکه دردنیا موهای سرش راازنامحرمان نمی پوشانید

زنی دیگرگوشت بدن خودرامی خورد ودیگری بدن خودرا با قیچی های آتشین قطعه قطعه می نمود

جرم آنهااین بود که دربرابرنامحرمان آرایش کرده وزینت خود رابرای نامحرمان آشکارنموده وبه جلوه گری می پرداختند درحدیثی از رسول اکرم(ص) آمده است

دوگروه ازامتم اهل آتش عذاب خداوندهستند ومن به آنهاعلاقه ای ندارم

کسانی که به مردم ظلم روامی دارند

کسانی که درضمن پوشیدگی برهنه اند. (لباس کامل وضخیم ندارند) آنان به شهوت وهوس رانی علاقه مند هستند

ای زن از فاطمه به تو اینگونه خطاب است

ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است

فرمان خدا قول نبی نص کتاب است

از بهر زنان افضل طاعات حجاب است

/ 0 نظر / 59 بازدید