چرا شرک گناهی عظیم و نابخشودنی است؟

الله جل جلاله میفرماید:(إِنَّ اللَّهَ لَا یغْفِرُ أَنْ یشْرَکَ بِهِ وَیغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِکَ لِمَنْ یشَاءُ وَمَنْ یشْرِکْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِیمًا) «النساء/48» خداوند شرک را نمی‌بخشد! و پایین‌تر از آن را برای هر کسب خواهد می‌بخشد. و آن کسی که برای خدا، شریکی قرار دهد، گناه بزرگی مرتکب شده است.

(إِنَّ اللَّهَ لَا یغْفِرُ أَنْ یشْرَکَ بِهِ وَیغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِکَ لِمَنْ یشَاءُ وَمَنْ یشْرِکْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا) «النساء/116» «خداوند، شرک به او را نمی‌آمرزد؛ ولی کمتر از آن را برای هر کس بخواهد می‌آمرزد. و هر کس برای خدا همتایی قرار دهد، در گمراهی دوری افتاده است».

و پیامبر صلی الله علیه وسلم هم فرمود:(کل ذنب عسى الله أن یغفره ؛ إلا من مات مشرکا) هر گناهی ممکن است که بخشوده شود ، مگر کسی که بر شرک بمیرد. 

و فرمود: (من مات لا یشرک بالله شیئا دخل الجنة و من مات یشرک بالله شیئا دخل النار) هر کس در این حالت بمیرد که با الله شریکی قرار نداده باشد وارد بهشت میشود و هر کس در این حالت بمیرد که با الله شریکی قرار داده باشد وارد آتش میشود. راستی چرا شرک گناهی نابخشودنی است؟

برای پاسخ به این سوال اجازه بدهید از احادیث دیگر کمک بگیریم 

پیامبر فرموده اند : لا ینظر الله یوم القیامة إلى الشیخ الزانی ولا إلى العجوز الزانیة))>در روز قیامت الله جل جلاله به پیرمرد و پیر زن زناکار نگاه نمیکند یعنی ابدا بنظر رحمت به آنها نمی نگرد.

و باز درجایی دیگر فرمودند: ثلاثة لا یکلمهم الله یوم القیامة ولا یزکیهم " ولا ینظر إلیهم ولهم عذاب ألیم : شیخ زان وملک کذاب وعائل مستکبر "

سه گروه هستند که در روز قیامت الله آنها را پاک نمیکند و نه نگاهشان میکند و برایشان عذاب دردناک است این سه گروه اینها هستند: پیرمرد زماکار و پادشاه دروغگو و و فقیر متکبر

در پرتو این دو حدیث میتوانیم در بیابیم که چرا الله شرک را نمی آمرزد

ببینید! زنا یک جرم است اما همه امت متفقند که مجرم متاهل سنگسار میشود اما همین فعل را اگر جوان مجردی انجام دهد فقط صد ضربه شلاق بهش میزنند 

جرم است یک جرم، اما مجازات فرق میکند ! مجازات بستگی به حالت مجرم دارد 

همین قیاس است برای دزدی، دست دزد قطع میشود اما با این وجود مردی مثل حضرت عمر ؛که دراجرای قوانین الهی سختگیر بودند؛ در سال قحطی، هیچ دزدی را مجازات نکردند! چرا ؟ جرم یک جرم بود اما با توجه به شرایط و نیاز مبرم مجرم، اجرای حکم معطل میشد یا به او تخفیف میدهند. 

ما میدانیم که زناکار متاهل اگر دستگیر وسنگسار شود گناهش با این سنگسارشدن، پاک میشود و در روز قیامت الله مواخذه اش نمیکند و اگر اعمال نیکی داشته باشه جایگاهش بهشت است. 

اما پیرمرد زناکار ( اگر توبه نکنه ) در هر صورت، در روز قیامت از نظر رحمت الله بدور است حالا برگردیم به موضوع 

چرا الله از پیر مرد زانی بدش میاید؟ چون او انگیزه جوان را ندارد! او از مرحله احساسات گذشته و هر چیز را دیده است او نیازی ندارد.

چرا متاهل مجازاتش بمراتب بزرگتر از مجرد است؟ چون او نیاز به حرام ندارد. 

چرا در سال قحطی دست دزد بریده نمیشود؟ چون نیاز مبرم به غدا دارد.

چرا الله از پادشاه دروغگو بدش میاید؟ چون معمولا انگیزه دروغگویی ترس است و شاه از رعیت ترسی ندارد 

تکبر معمولا عادت ثروتمندان است زیرا لوازم فخر فروشی را دارند، اما فقیر یک لاقبا به چه می نازد که متکبر است؟ یعنی زیبنده او نیست, و مشوقی برای تکبر ورزیدن ندارد! 

بر همین اساس حتی خود ما هم برخی کارها را از بعضی افراد نمی پسندیم مثلا عروسک بازی برای دخترک خردسال زیبنده است، اگر پیرزنی چنین کند، حال آدم بهم میخورد و کارش تنفر آمیز میشود !

الک دو لک بازی کار پسر بچه هاست ، پیرمردان که چنین کنند کارشان مشمئز کننده است.حالا مساله شرک

مشرک هم کارش در همین ردیف هاست یعنی نیازی به شرک ورزیدن ندارد 

وقتی الله از رگ گردنش به او نزدیکتر است 

وقتی الله هرگز خسته نمیشود وهرگز خوابش نمیبرد 

وقتی الله میگوید مرا بخوانید و وقتی صراحتا میگوید و لاتدعوا مع الله احدا بلکه میگوید دعا کردن شما را دوست دارم که بشنوم، بلکه پیغمبرش میگوید که اگر بنده از الله طلب نکند، الله بهش غضب میکند و بنده دعا کند الله راضی میشود

وقتی الله میگوید من ارحم الراحمین هستم چه نیازی است که برویم پیش بنده هایش؟ آخر در این وسط علی دیگر کیست ؟؟!! و چه نقش مفیدی را میتواند ایفا کند آیا علی از ارحم الراحمین هم ارحم الراحمین تر است؟؟!!!!!!!!بله ابدا نیازی نیست به هیچ وجه کارمان قابل توجیه نبوده ، بلکه این افعال زشت تنفر آمیز است، درست مثل کارپیرمردی که عروسک بازی کند !بلکه صدبار بدتر بلکه یک ملیون بار بدتر و زشت تر است واین پیرمرد مستحق هیچ احترامی نیست زیرا خودش خود را بی ارزش کرده!

و مشرک هم مستحق هیچ رحمی نیست زیرا او خودش از ارحم الراحمین قطع امید کرده و گمان میکند که ارحم الرحمین اغضب الغاضبین است !! شیطان این گمان باطل را برایش جلوه و زینت میدهد و بعد مشرک میرود پشت حضرت علی (که در نظرش ارحم الراحمین اصلی هموست) قایم میشود ! ولی علی هم از او بیزار است! و علی از اینکه مبادا شریک جرم تلقی شود مشرک را از خود میراند و از او دور میشود.

/ 0 نظر / 57 بازدید