شیخ محمد صالح پردل

دانلود کلیپ و سخنرانی اسلامی

شهریور 94
1 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
7 پست
بهمن 93
12 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
4 پست
آبان 93
1 پست
مرداد 93
9 پست
تیر 93
7 پست
خرداد 93
7 پست
بهمن 92
5 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
5 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
4 پست
بهمن 90
1 پست
را
1 پست
اهل_سنت
2 پست
دعای_سحر
1 پست
شرک
1 پست
شیخ_پردل
4 پست
خلفا
1 پست
توسل
1 پست
حیا
2 پست
سحر
1 پست
جادو
1 پست
رفع_سحر
1 پست
حیاء
1 پست